VIETNAM / เวียดนาม
TT-VN-DAD02 : เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์.. บานาน่า ช็อกโก้ 4วัน 3คืน

รหัสแพคเก็ตทัวร์TT-VN-DAD02
รายละเอียดทัวร์เวียดนามกลาง 4วัน3คืน (พัก 4 ดาวทุกคืน) ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ แช่ออนเซ็น ซุปตาร์.. บานาน่า ช็อกโก้
ราคาเริ่มต้น12,888
สายการบินVietnam Airlines (VN)
ช่วงเดินทางพฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
02 – 05 พฤศจิกายน 256212,888-12,8884,500
08 – 11 พฤศจิกายน 256214,888-14,8884,500
09 – 12 พฤศจิกายน 256213,888-13,8884,500
15 – 18 พฤศจิกายน 256214,888-14,8884,500
16 – 19 พฤศจิกายน 256213,888-14,8884,500
23 – 26 พฤศจิกายน 256214,888-14,8884,500
28 พฤศจิกายน – 01 ธันวาคม 256213,888-13,8884,500
01 – 04 ธันวาคม 256214,888-14,8884,500
22 – 25 ธันวาคม 256214,888-14,8884,500
02 – 05 มกราคม 256314,888-14,8884,500
04 – 07 มกราคม 256314,888-14,8884,500
07 – 10 มกราคม 256314,888-14,8884,500
09 – 12 มกราคม 256314,888-14,8884,500
11 – 14 มกราคม 256314,888-14,8884,500
14 – 17 มกราคม 256314,888-14,8884,500
17 – 20 มกราคม 256314,888-14,8884,500
19 – 22 มกราคม 256314,888-14,8884,500
04 – 07 กุมภาพันธ์ 256314,888-14,8884,500
06 – 09 กุมภาพันธ์ 256314,888-14,8884,500
08 – 11 กุมภาพันธ์ 256314,888-14,8884,500
11 – 14 กุมภาพันธ์ 256314,888-14,8884,500
13 – 16 กุมภาพันธ์ 256314,888-14,8884,500
15 – 18 กุมภาพันธ์ 256314,888-14,8884,500
18 -21 กุมภาพันธ์ 256314,888-14,8884,500
20 – 23 กุมภาพันธ์ 256314,888-14,8884,500
22 – 25 กุมภาพันธ์ 256314,888-14,8884,500
26 – 29 กุมภาพันธ์ 256314,888-14,8884,500
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 256314,888-14,8884,500
29 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 256314,888-14,8884,500
02 – 05 มีนาคม 256314,888-14,8884,500
04 – 07 มีนาคม 256314,888-14,8884,500
06 – 09 มีนาคม 256314,888-14,8884,500
08 – 11 มีนาคม 256314,888-14,8884,500
11 – 14 มีนาคม 256314,888-14,8884,500
13 – 16 มีนาคม 256314,888-14,8884,500
15 – 18 มีนาคม 256314,888-14,8884,500
18 – 21 มีนาคม 256314,888-14,8884,500
21 – 24 มีนาคม 256314,888-14,8884,500

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
- สัมผัสการบริการฟลูเซอร์วิสบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์
- นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ ตื่นตากับเมืองท่องเที่ยวสไตล์ยุโรปสุดยิ่งใหญ่
- เพลิดเพลินเครื่องเล่นมามายใน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค และความสวยงามของ สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์
- ตื่นตากับ สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ สวนน้ำกลางหุบเขาบานา ผ่อนคลายไปกับการแช่บ่อออนเซ็น
- ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน
พัก 4 ดาวทุกคืน / มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


Copyright © 2014, Mile2Travel.