VIETNAM / เวียดนาม
TT-FD-DAD01 : เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน ซุปตาร์ บานาฮิลล์ที่รัก 4วัน3คืน

รหัสแพคเก็ตทัวร์TT-FD-DAD01
รายละเอียดทัวร์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ซุปตาร์ บานาฮิลล์ที่รัก..คึกคักคุกคิก 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น10,888
สายการบินAir Asia (FD)
ช่วงเดินทางกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
06 – 09 กุมภาพันธ์ 256315,88815,88815,8884,500
07 – 10 กุมภาพันธ์ 256315,88815,88815,8884,500
08 – 11 กุมภาพันธ์ 256315,88815,88815,8884,500
13 – 16 กุมภาพันธ์ 256313,88813,88813,8884,000
14 – 17 กุมภาพันธ์ 256314,58814,58814,5884,000
20 – 23 กุมภาพันธ์ 256313,88813,88813,8884,000
21 – 24 กุมภาพันธ์ 256314,58814,58814,5884,000
27 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 256313,88813,88813,8884,000
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 256313,88813,88813,8884,000
05 – 08 มีนาคม 256313,88813,88813,8884,000
06 – 09 มีนาคม 256313,88813,88813,8884,000
12 – 15 มีนาคม 256313,88813,88813,8884,000
13 – 16 มีนาคม 256313,88813,88813,8884,000
19 – 22 มีนาคม 256313,88813,88813,8884,000
20 – 23 มีนาคม 256313,88813,88813,8884,000
26 – 29 มีนาคม 256313,88813,88813,8884,000
27 – 30 มีนาคม 256313,88813,88813,8884,000
02 – 05 เมษายน 256314,58814,58814,5884,000
03 – 06 เมษายน 256315,88815,88815,8884,500
09 – 12 เมษายน 256315,88815,88815,8884,000
10 – 13 เมษายน 256317,88817,88817,8884,500
11 – 14 เมษายน 256318,88818,88818,8884,500
12 – 15 เมษายน 256318,88818,88818,8884,500
13 – 16 เมษายน 256317,88817,88817,8884,500
16 – 19 เมษายน 256315,88815,88815,8884,000
17 – 20 เมษายน 256314,58814,58814,5884,000
23 – 26 เมษายน 256314,58814,58814,5884,000
24 – 27 เมษายน 256314,58814,58814,5884,000
30 เมษายน – 03 พฤษภาคม 256315,88815,88815,8884,500
01 – 04 พฤษภาคม 256315,88815,88815,8884,500
06 – 09 พฤษภาคม 256314,58814,58814,5884,000
07 – 10 พฤษภาคม 256313,88813,88813,8884,000
08 – 11 พฤษภาคม 256313,88813,88813,8884,000
14 – 17 พฤษภาคม 256312,88812,88812,8884,000
15 – 18 พฤษภาคม 256313,88813,88813,8884,000
21 – 24 พฤษภาคม 256310,88810,88810,8884,000
22 – 25 พฤษภาคม 256312,88812,88812,8884,000
28 – 31 พฤษภาคม 256311,88811,88811,8884,000
29 พฤษภาคม – 01 มิถุนายน 256313,88813,88813,8884,000

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
- สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย
- นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับสวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค
- ถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คใหม่ สะพานโกเด้นบริดจ์ พร้อมค้างคืนบนบานาฮิลล์
- ชมเมืองเว้ เมืองเก่าประวัติศาสตร์ ที่ถูกปกครองด้วยจักรพรรดิเวียดนามกว่า 150 ปี
- ชมอารยธรรมโบราณแห่งเมืองฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน


Copyright © 2014, Mile2Travel.