VIETNAM / เวียดนาม
TT-VZ-DLI01 : เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ 3วัน2คืน

รหัสแพคเก็ตทัวร์TT-VZ-DLI01
รายละเอียดทัวร์เปิดตัวซุปตาร์ วาไรตี้
ราคาเริ่มต้น6,888
สายการบินVietJet Air (VZ)
ช่วงเดินทางเดือน เมษายน-กันยายน 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
03-05 เมษายน 2562 8,9998,999-2,500
10-12 เมษายน 2562 8,9998,999-2,500
17-19 เมษายน 2562 6,8886,888-2,500
24-26 เมษายน 2562 8,9998,999-2,500
26-28 เมษายน 2562 9,9999,999-2,500
08-10 พฤษภาคม 2562 8,9998,999-2,500
10-12 พฤษภาคม 2562 9,9999,999-2,500
15-17 พฤษภาคม 2562 8,9998,999-2,500
17-19 พฤษภาคม 2562 9,9999,999-2,500
22-24 พฤษภาคม 2562 8,9998,999-2,500
24-26 พฤษภาคม 2562 9,9999,999-2,500
08-10 มิถุนายน 2562 9,9999,999-2,500
12-14 มิถุนายน 2562 8,9998,999-2,500
14-16 มิถุนายน 2562 9,9999,999-2,500
19-21 มิถุนายน 2562 8,9998,999-2,500
24-26 มิถุนายน 2562 8,9998,999-2,500
26-28 มิถุนายน 2562 8,9998,999-2,500
03-05 กรกฎาคม 2562 8,9998,999-2,500
08-10 กรกฎาคม 2562 8,9998,999-2,500
10-12 กรกฎาคม 2562 8,9998,999-2,500
20-22 กรกฎาคม 2562 9,9999,999-2,500
22-24 กรกฎาคม 2562 8,9998,999-2,500
24-26 กรกฎาคม 2562 8,9998,999-2,500
31 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2562 8,9998,999-2,500
05-07 สิงหาคม 2562 8,9998,999-2,500
07-09 สิงหาคม 2562 8,9998,999-2,500
14-16 สิงหาคม 2562 8,9998,999-2,500
17-19 สิงหาคม 2562 9,9999,999-2,500
21-23 สิงหาคม 2562 8,9998,999-2,500
28-30 สิงหาคม 2562 8,9998,999-2,500
04-06 กันยายน 2562 8,9998,999-2,500
11-13 กันยายน 2562 8,9998,999-2,500
14-16 กันยายน 2562 9,9999,999-2,500
20-22 กันยายน 2562 9,9999,999-2,500

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
สัมผัสการบริการสุดพิเศษบินตรงสู่เวียดนาม ด้วยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์
ชมเมืองมุยเน่ เมืองตากอากาศริมทะเลที่ขึ้นชื่อของเวียดนาม
ชมลำธารนางฟ้าหรือแกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม สั
มผัสทะเลทรายแดงและนั่งรถจิ๊บลุยทะเลทรายขาวที่ใหญ่ที่สุด
นั่งรถรางชมความสวยงามของน้ำตกดาตันลา ขึ้นกระเช้าชมวัดตั๊กลัม
ชิมไวน์แดงขึ้นชื่อของเวียดนาม ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามของเมืองดาลัด
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


Copyright © 2014, Mile2Travel.