TAIWAN / ไต้หวัน
TT-TG-TPE04 : ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ 6วัน 5คืน

รหัสแพคเก็ตทัวร์TT-TG-TPE04
รายละเอียดทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ 6วัน 5คืน
ราคาเริ่มต้น33,888
สายการบินThai Airways (TG)
ช่วงเดินทางเมษายน 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
วันที่ 11 - 16 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)33,88833,88833,8887,000
วันที่ 12 - 17 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)33,88833,88833,8887,000

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
- นั่งรถไฟโบราณ ชมดอกซากุระจะบานสะพรั่ง ณ อุทยานอาลีซาน
- อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว
- อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ
- ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
- ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง
- เมนูพิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา, สุกี้สไตล์ไต้หวัน TAKAO


Copyright © 2014, Mile2Travel.