SINGAPORE / สิงคโปร์
ZG-SQ-SIN01 : Singapore Super Peak 3D2N

รหัสแพคเก็ตทัวร์ZG-SQ-SIN01
รายละเอียดทัวร์เที่ยวสิงคโปร์ Singapore Super Peak 3D2N
ราคาเริ่มต้น11,999
สายการบินSingapore Airlines (SQ)
ช่วงเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
08 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 12,999-11,9993,500
09 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 12,999-11,9993,500
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 12,999-11,9993,500
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 12,999-11,9993,500
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 12,999-11,9993,500
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 12,999-11,9993,500
01 – 03 มีนาคม 2562 12,999-11,9993,500
02 – 04 มีนาคม 2562 12,999-11,9993,500
08 – 10 มีนาคม 2562 12,999-11,9993,500
09 – 11 มีนาคม 2562 12,999-11,9993,500
15 – 17 มีนาคม 2562 12,999-11,9993,500
16 – 18 มีนาคม 2562 12,999-11,9993,500
22 – 24 มีนาคม 2562 12,999-11,9993,500
23 – 25 มีนาคม 2562 12,999-11,9993,500
29 – 31 มีนาคม 2562 12,999-11,9993,500
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 12,999-11,9993,500
04 – 06 เมษายน 2562 12,999-11,9993,500
05 – 07 เมษายน 2562 12,999-11,9993,500
06 – 08 เมษายน 2562 12,999-11,9993,500
11 – 13 เมษายน 2562 15,999-14,9993,500
12 – 14 เมษายน 2562 17,999-16,9994,500
13 – 15 เมษายน 2562 17,999-16,9994,500
14 – 16 เมษายน 2562 17,999-16,9994,500
18 – 20 เมษายน 2562 12,999-11,9993,500
19 – 21 เมษายน 2562 12,999-11,9993,500
20 – 22 เมษายน 2562 12,999-11,9993,500
25 – 27 เมษายน 2562 12,999-11,9993,500
26 – 28 เมษายน 2562 12,999-11,9993,500
27 – 29 เมษายน 2562 12,999-11,9993,500
02 – 04 พฤษภาคม 2562 12,999-11,9993,500
03 – 05 พฤษภาคม 2562 12,999-11,9993,500
04 – 06 พฤษภาคม 2562 12,999-11,9993,500
09 – 11 พฤษภาคม 2562 12,999-11,9993,500
10 – 12 พฤษภาคม 2562 12,999-11,9993,500
11 – 13 พฤษภาคม 2562 12,999-11,9993,500
17 – 19 พฤษภาคม 2562 12,999-11,9993,500
18 – 20 พฤษภาคม 2562 12,999-11,9993,500
23 – 25 พฤษภาคม 2562 11,999-10,9993,500
24 – 26 พฤษภาคม 2562 12,999-11,9993,500
25 – 27 พฤษภาคม 2562 12,999-11,9993,500
30 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2562 12,999-11,9993,500
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 12,999-11,9993,500
01 – 03 มิถุนายน 2562 12,999-11,9993,500
06 – 08 มิถุนายน 2562 12,999-11,9993,500
13 – 15 มิถุนายน 2562 11,999-10,9993,500
14 - 16 มิถุนายน 2562 12,999-11,9993,500
15 – 17 มิถุนายน 2562 12,999-11,9993,500
21 – 23 มิถุนายน 2562 12,999-11,9993,500
22 – 24 มิถุนายน 2562 12,999-11,9993,500
27 – 29 มิถุนายน 2562 11,999-10,9993,500
28 – 30 มิถุนายน 2562 12,999-11,9993,500
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 11,999-10,9993,500

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
สิงคโปร์ - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - ชมโชว์น้ำพุ Spectra Light & Water Show
อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย
วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด


Copyright © 2014, Mile2Travel.