MACAU / มาเก๊า
TT-FD-MFM01 : มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เปิดตัว ซุปตาร์ ขาเลาะ 4วัน3 คืน

รหัสแพคเก็ตทัวร์TT-FD-MFM01
รายละเอียดทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4วัน3 คืน เปิดตัว ซุปตาร์ ขาเลาะ
ราคาเริ่มต้น9,888
สายการบินAir Asia (FD)
ช่วงเดินทางมกราคม - พฤษภาคม 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
31 ธันวาคม-03 มกราคม 256213,499-16,4994,500
04-07 มกราคม 25639,499-12,4993,500
08-11 มกราคม 25639,499-12,4993,500
11-14 มกราคม 25639,499-12,4993,500
15-18 มกราคม 25639,499-12,4993,500
05-08 กุมภาพันธ์ 256311,888-14,8883,500
06-09 กุมภาพันธ์ 256312,888-15,8883,500
12-15 กุมภาพันธ์ 256311,888-14,8883,500
13-16 กุมภาพันธ์ 256311,888-14,8883,500
15-18 กุมภาพันธ์ 256311,888-14,8883,500
19-22 กุมภาพันธ์ 256311,888-14,8883,500
20-23 กุมภาพันธ์ 256311,888-14,8883,500
22-25 กุมภาพันธ์ 256311,888-14,8883,500
26-29 กุมภาพันธ์ 256311,888-14,8883,500
28 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 256311,888-14,8883,500
29 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 256311,888-14,8883,500
04-07 มีนาคม 256311,888-14,8883,500
05-08 มีนาคม 256311,888-14,8883,500
07-10 มีนาคม 256311,888-14,8883,500
11-14 มีนาคม 256311,888-14,8883,500
12-15 มีนาคม 256311,888-14,8883,500
14-17 มีนาคม 256311,888-14,8883,500
18-21 มีนาคม 256311,888-14,8883,500
19-22 มีนาคม 256311,888-14,8883,500
21-24 มีนาคม 256311,888-14,8883,500
25-28 มีนาคม 256311,888-14,8883,500
26-29 มีนาคม 256311,888-14,8883,500
28-31 มีนาคม 256311,888-14,8883,500
02-05 เมษายน 256311,888-14,8883,500
04-07 เมษายน 256313,888-16,8883,500
10-13 เมษายน 256318,888-21,8884,500
15-18 เมษายน 256315,888-18,8884,500
16-19 เมษายน 256311,888-14,8883,500
18-21 เมษายน 256311,888-14,8883,500
23-26 เมษายน 256311,888-14,8883,500
25-28เมษายน 256311,888-14,8883,500
29 เมษายน-02 พฤษภาคม 256311,888-14,8883,500
30 เมษายน-03 พฤษภาคม 256314,888-17,8884,500
07-10 พฤษภาคม 256311,888-14,8883,500
09-12 พฤษภาคม 256311,888-14,8883,500
13-16 พฤษภาคม 256311,888-14,8883,500
16-19 พฤษภาคม 256311,888-14,8883,500
20-23 พฤษภาคม 256311,888-14,8883,500
21-24 พฤษภาคม 256311,888-14,8883,500
23-26 พฤษภาคม 256311,888-14,8883,500
27-30 พฤษภาคม 256311,888-14,8883,500
28-31 พฤษภาคม 256311,888-14,8883,500

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
- เที่ยวบินสบายๆ สไตล์ แอร์เอเชีย สู่เมืองมาเก๊า เยี่ยมชมพระราชวังหยวนหมิง
- ชมความยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมโชว์วัฒนธรรมอันตระการตา
- นั่งรถข้ามสะพานข้าม-ทะเลที่ยาวที่สุดในโลกจากจูไห่สู่ฮ่องกง หมุนกังหันเสริมศิริมงคลที่วัดแชกงหมิว ขอเนื้อคู่และขอพรเรื่องความรักกันที่วัดหวังต้าเซียน
- ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมปลอดภาษีในย่านจิมซาจุ่ย
- สัมผัสประสบการณ์สุดเสียวกับสะพานกระจก 3 มิติ
- เสี่ยงโชคกันที่คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมได้ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่เวเนเชี่ยนมาเก๊า


Copyright © 2014, Mile2Travel.