MACAU / มาเก๊า
GO-FD-MFM12 : มาเก๊าSo Hot 3D2N

รหัสแพคเก็ตทัวร์GO-FD-MFM12
รายละเอียดทัวร์มาเก๊าSo Hot 3D2N
ราคาเริ่มต้น8,888
สายการบินAir Asia (FD)
ช่วงเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
22-24กุมภาพันธ์ 2562 8,88811,88811,8884,000
23-25กุมภาพันธ์ 2562 8,88811,88811,8884,000
01-03มีนาคม 2562 8,88811,88811,8884,000
02-04มีนาคม 2562 8,88811,88811,8884,000
08-10มีนาคม 2562 8,88811,88811,8884,000
09-11มีนาคม 2562 8,88811,88811,8884,000
15-17มีนาคม 2562 8,88811,88811,8884,000
16-18มีนาคม 2562 8,88811,88811,8884,000
22-24มีนาคม 2562 8,88811,88811,8884,000
23-25มีนาคม 2562 8,88811,88811,8884,000
29-31มีนาคม 2562 8,88811,88811,8884,000
31มี.ค -01 เม.ษ. 2562 8,88811,88811,8884,000

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
เที่ยวชมเมืองตากอากาศจีนตอนใต้ ณ เมืองจูไห่
ถ่ายรูปคู่รูปปั้นสาวงามกลางทะเล “หวีหนี่” เป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
ไป สวนดอกไม้เนเธอร์แลนด์หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ เมืองดอกไม้หนันซาน
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้าภายในประเทศ
ชิมขนมทาร์ตไข่ขึ้นชื่อของมาเก๊า
ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort


Copyright © 2014, Mile2Travel.