SOUTH KOREA / เกาหลีใต้
GS-XJ-ICN44 : เกาหลี ไออุ่นรัก ในลมหนาว 6D3N

รหัสแพคเก็ตทัวร์GS-XJ-ICN44
รายละเอียดทัวร์เกาหลี ไออุ่นรัก ในลมหนาว 6D3N
ราคาเริ่มต้น17,999
สายการบินAir Asia X (XJ)
ช่วงเดินทางเดือน ธันวาคม 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
01 – 06 ธันวาคม 2562 18,99918,99918,9996,500
02 – 07 ธันวาคม 2562 18,99918,99918,9996,500
05 – 10 ธันวาคม 2562 21,99921,99921,9996,500
07 – 12 ธันวาคม 2562 18,99918,99918,9996,500
08 – 13 ธันวาคม 2562 18,99918,99918,9996,500
09 – 14 ธันวาคม 2562 18,99918,99918,9996,500
11 – 16 ธันวาคม 2562 18,99918,99918,9996,500
13 – 18 ธันวาคม 2562 18,99918,99918,9996,500
14 – 19 ธันวาคม 2562 18,99918,99918,9996,500
15 – 20 ธันวาคม 2562 17,99917,99917,9996,500
16 – 21 ธันวาคม 2562 18,99918,99918,9996,500
17 – 22 ธันวาคม 2562 18,99918,99918,9996,500
18 – 23 ธันวาคม 2562 18,99918,99918,9996,500
21 – 26 ธันวาคม 2562 23,99923,99923,9997,000
24 – 29 ธันวาคม 2562 24,99924,99924,9997,000
25 – 30 ธันวาคม 2562 26,99926,99926,9997,000
26 – 31 ธันวาคม 2562 26,99926,99926,9997,000
27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 6328,99928,99928,9997,000
28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 6328,99928,99928,9997,000
29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 6327,99927,99927,9997,000
30 ธ.ค. 62 – 04 ม.ค. 6326,99926,99926,9997,000

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
เมืองอินชอน– ถนนแคฮังนูรี - หมู่บ้านเทพนิยาย – เมืองพาจู – PAJU PREMIUM OUTLETS - ดูการจัดแสดงไฟ FIRST GARDEN PAJU
สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ - ไร่สตอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – ย่านช้อปปิ้งทงแดมุน
พิเศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก”
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง – ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี – ตลาดทงอิน – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านบุกชนฮันอก – ดิวตี้ฟรี – ย่านช้อปปิ้งเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด - พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - ภูเขานัมซาน - หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา - ย่านช้อปปิ้งอีแด - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน


Copyright © 2014, Mile2Travel.