SOUTH KOREA / เกาหลีใต้
GS-XJ-ICN40 : เกาหลี ICN40 บินดึก กลับดึก 6D3N

รหัสแพคเก็ตทัวร์GS-XJ-ICN40
รายละเอียดทัวร์เกาหลี ICN40 บินดึก กลับดึก 6D3N
ราคาเริ่มต้น13,889
สายการบินAir Asia X (XJ)
ช่วงเดินทางเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
09 – 14 ตุลาคม 2562 18,88918,88918,8895,500
10 – 15 ตุลาคม 2562 18,88918,88918,8895,500
12 – 17 ตุลาคม 2562 17,88917,88917,8895,500
16 – 21 ตุลาคม 2562 17,88917,88917,8895,500
17 – 22 ตุลาคม 2562 17,88917,88917,8895,500
18 – 23 ตุลาคม 2562 18,88918,88918,8895,500
19 – 24 ตุลาคม 2562 18,88918,88918,8895,500
20 – 25 ตุลาคม 2562 17,88917,88917,8895,500
21 – 26 ตุลาคม 2562 17,88917,88917,8895,500
22 – 27 ตุลาคม 2562 18,88918,88918,8895,500
23 – 28 ตุลาคม 2562 17,88917,88917,8895,500
24 – 29 ตุลาคม 2562 17,88917,88917,8895,500
25 – 30 ตุลาคม 2562 16,88916,88916,8895,500
26 – 31 ตุลาคม 2562 16,88916,88916,8895,500
27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 16,88916,88916,8895,500
28 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 16,88916,88916,8895,500
29 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 16,88916,88916,8895,500
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2562 17,88917,88917,8895,500
31 ต.ค. – 05 พ.ย. 2562 17,88917,88917,8895,500
01 – 06 พฤศจิกายน 2562 15,88915,88915,8895,500
02 – 07 พฤศจิกายน 2562 13,88913,88913,8895,500
06 – 11 พฤศจิกายน 2562 16,88916,88916,8895,500
07 – 12 พฤศจิกายน 2562 16,88916,88916,8895,500
08 – 13 พฤศจิกายน 2562 15,88915,88915,8895,500
13 – 18 พฤศจิกายน 2562 16,88916,88916,8895,500
14 – 19 พฤศจิกายน 2562 16,88916,88916,8895,500
15 – 20 พฤศจิกายน 2562 15,88915,88915,8895,500
20 – 25 พฤศจิกายน 2562 16,88916,88916,8895,500
21 – 26 พฤศจิกายน 2562 16,88916,88916,8895,500
22 – 27 พฤศจิกายน 2562 15,88915,88915,8895,500

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
เมืองอินชอน - ชมดอกโคเชีย ณ สวนยางจูนาริ - เกาะนามิ –ซอรัค
อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน – วัดชินฮึงซา – เมืองยงอิน - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – เมืองโซล - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย
พิเศษ !! ให้ท่านได้ทำกิมจิหรือคิมบับและใส่ชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)
ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง – พระราชวังถ็อกซูกุง – ถนนสายโรแมนติกถ็อกซูกุง ศูนย์สมุนไพรน้ำมันสนเข็มแดง
ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ภูเขานัมซาน – หอคอยเอ็นโซลทาวเวอร์ - โบสถ์มย็องดง -ดิวตี้ ฟรี - ย่านเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด-พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ-พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
พิเศษ!!! .... สำหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS
เมืองพาจู – สะพานแขวนมาจังโฮซู - PAJU PREMIUM OUTLETS - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน


Copyright © 2014, Mile2Travel.