JAPAN / ญี่ปุ่น
TT-XJ-NGO154 : นาโงย่า มัตซึโมโตะ ฟูจิ 5D3N

รหัสแพคเก็ตทัวร์TT-XJ-NGO154
รายละเอียดทัวร์ซุปตาร์ซากุระชมพูหวานเย็น
ราคาเริ่มต้น20,888
สายการบินAir Asia X (XJ)
ช่วงเดินทางเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
16-20 มีนาคม 2563 20,888--7,900
17-21 มีนาคม 2563 23,888--7,900
18-22 มีนาคม 2563 23,888--7,900
19-23 มีนาคม 2563 23,888--7,900
20-24 มีนาคม 2563 23,888--7,900
21-25 มีนาคม 2563 23,888--7,900
22-26 มีนาคม 2563 25,888--7,900
23-27 มีนาคม 2563 25,888--7,900
24-28 มีนาคม 2563 25,888--7,900
26-30 มีนาคม 2563 25,888--7,900
27-31 มีนาคม 2563 25,888--7,900
28 มีนาคม-01 เมษายน 2563 25,888--7,900
31 มีนาคม-04 เมษายน 2563 25,888--7,900
02-06 เมษายน 2563 26,888--7,900
03-07 เมษายน 2563 26,888--7,900
05-09 เมษายน 2563 25,888--7,900
07-11 เมษายน 2563 26,888--7,900
09-13 เมษายน 2563 29,888--7,900
10-14 เมษายน 2563 BUS1 29,888--7,900
10-14 เมษายน 2563 BUS229,888--7,900
12-16 เมษายน 2563 BUS129,888--7,900
12-16 เมษายน 2563 BUS229,888--7,900
14-18 เมษายน 2563 26,888--7,900
16-20 เมษายน 2563 25,888--7,900
17-21 เมษายน 2563 25,888--7,900
19-23 เมษายน 2563 25,888--7,900
21-25 เมษายน 2563 25,888--7,900
23-27 เมษายน 2563 25,888--7,900
24-28 เมษายน 2563 25,888--7,900
26-30 เมษายน 2563 25,888--7,900
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2563 25,888--7,900

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า
สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
เมืองนาโกย่า - ชิราคาวาโกะ - ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – เมืองมัตสึโมโตะ
ปราสาทมัตสึโมโต้ – เมืองยามานาชิ - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าเลทท์ – แช่ออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปู
ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นยู่กับสภาพอากาศ) - เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น – ทะเลสาบฮามานาโกะ - เมืองนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ


Copyright © 2014, Mile2Travel.