JAPAN / ญี่ปุ่น
TT-XJ-NGO151 : นาโงย่า มัตซึโมโตะ ฟูจิ 5D3N

รหัสแพคเก็ตทัวร์TT-XJ-NGO151
รายละเอียดทัวร์ซุปตาร์เจ้าหญิงกับลิงหิมะ
ราคาเริ่มต้น19,888
สายการบินAir Asia X (XJ)
ช่วงเดินทางเดือน มกราคม - มีนาคม 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
05-09 มกราคม 2563 24,888--7,900
06-10 มกราคม 2563 24,888--7,900
07-11 มกราคม 2563 24,888--7,900
08-12 มกราคม 2563 24,888--7,900
09-13 มกราคม 2563 24,888--7,900
10-14 มกราคม 2563 24,888--7,900
11-15 มกราคม 2563 24,888--7,900
12-16 มกราคม 2563 24,888--7,900
13-17 มกราคม 2563 24,888--7,900
14-18 มกราคม 2563 24,888--7,900
15-19 มกราคม 2563 24,888--7,900
16-20 มกราคม 2563 24,888--7,900
17-21 มกราคม 2563 24,888--7,900
18-22 มกราคม 2563 24,888--7,900
19-23 มกราคม 2563 24,888--7,900
20-24 มกราคม 2563 24,888--7,900
21-25 มกราคม 2563 24,888--7,900
22-26 มกราคม 2563 24,888--7,900
23-27 มกราคม 2563 24,888--7,900
24-28 มกราคม 2563 24,888--7,900
25-29 มกราคม 2563 24,888--7,900
26-30 มกราคม 2563 24,888--7,900
27-31 มกราคม 2563 24,888--7,900
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2563 24,888--7,900
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2563 24,888--7,900
01-05 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
02-06 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
03-07 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
04-08 กุมภาพันธ์ 2563 24,888--7,900
05-09 กุมภาพันธ์ 2563 24,888--7,900
06-10 กุมภาพันธ์ 2563 24,888--7,900
07-11 กุมภาพันธ์ 2563 24,888--7,900
08-12 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
09-13 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
10-14 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
11-15 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
12-16 กุมภาพันธ์ 2563 24,888--7,900
13-17 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
14-18 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
15-19 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
16-20 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
17-21 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
18-22 กุมภาพันธ์ 2563 24,888--7,900
19-23 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
20-24 กุมภาพันธ์ 2563 24,888--7,900
21-25 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
22-26 กุมภาพันธ์ 2563 24,888--7,900
23-27 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
24-28 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
25-29 กุมภาพันธ์ 2563 23,888--7,900
26 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2563 23,888--7,900
27 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 23,888--7,900
28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563 23,888--7,900
29 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2563 23,888--7,900
01-05 มีนาคม 2563 23,888--7,900
02-06 มีนาคม 2563 23,888--7,900
03-07 มีนาคม 2563 23,888--7,900
04-08 มีนาคม 2563 23,888--7,900
05-09 มีนาคม 2563 23,888--7,900
06-10 มีนาคม 2563 23,888--7,900
07-11 มีนาคม 2563 23,888--7,900
08-12 มีนาคม 2563 23,888--7,900
09-13 มีนาคม 2563 23,888--7,900
10-14 มีนาคม 2563 23,888--7,900
11-15 มีนาคม 2563 23,888--7,900
12-16 มีนาคม 2563 23,888--7,900
13-17 มีนาคม 2563 23,888--7,900
14-18 มีนาคม 2563 19,888--7,900
15-19 มีนาคม 2563 20,888--7,900

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน
อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า
สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


Copyright © 2014, Mile2Travel.