JAPAN / ญี่ปุ่น
TT-XJ-NGO118 : NAGOYA TAKAYAMA FUJI 5D3N

รหัสแพคเก็ตทัวร์TT-XJ-NGO118
รายละเอียดทัวร์ซุปตาร์ เมืองเก่า กับ ดอกไม้งาม
ราคาเริ่มต้น17,888
สายการบินAir Asia X (XJ)
ช่วงเดินทางเดือน พฤษภาคม-กันยายน 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
05 - 09 มิถุนายน 2562 19,888--7,900
07 - 11 มิถุนายน 2562 21,888--7,900
14 - 18 มิถุนายน 2562 17,888--7,900
21 - 25 มิถุนายน 2562 19,888--7,900
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 22,888--7,900
05 - 09 กรกฎาคม 2562 22,888--7,900
07 - 11 กรกฎาคม 2562 22,888--7,900
12 - 16 กรกฎาคม 2562 17,888--7,900
17 - 21 กรกฎาคม 2562 19,888--7,900
19 - 23 กรกฎาคม 2562 22,888--7,900
26- 30 กรกฎาคม 2562 22,888--7,900
02 - 06 สิงหาคม 2562 22,888--7,900
04 - 08 สิงหาคม 2562 19,888--7,900
09 - 13 สิงหาคม 2562 22,888--7,900
16 - 20 สิงหาคม 2562 22,888--7,900
18 - 22 สิงหาคม 2562 19,888--7,900
23- 27 สิงหาคม 2562 22,888--7,900
25- 29 สิงหาคม 2562 19,888--7,900
03- 07 กันยายน 2562 19,888--7,900
10- 14 กันยายน 2562 19,888--7,900
13- 17 กันยายน 2562 21,888--7,900
15- 19 กันยายน 2562 19,888--7,900
20- 24 กันยายน 2562 21,888--7,900

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
เยือนหมู่บ้านมรดกโลก world heritage ชิราคาวาโกะ
อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
FREE!! WIFI ON BUS
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


Copyright © 2014, Mile2Travel.