JAPAN / ญี่ปุ่น
TT-XJ-KIX111 : OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ บานฤทัย (SUMMER)

รหัสแพคเก็ตทัวร์TT-XJ-KIX111
รายละเอียดทัวร์OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6D4N ซุปตาร์ บานฤทัย (SUMMER)
ราคาเริ่มต้น22,888
สายการบินAir Asia X (XJ)
ช่วงเดินทางเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
11-16 พฤษภาคม 2562 27,888--8,900
12-17 พฤษภาคม 2562 22,888--8,900
13-18 พฤษภาคม 2562 22,888--8,900
14-19 พฤษภาคม 2562 22,888--8,900
15-20 พฤษภาคม 2562 27,888--8,900
16-21 พฤษภาคม 2562 27,888--8,900
17-22 พฤษภาคม 2562 26,888--8,900
18-23 พฤษภาคม 2562 26,888--8,900
19-24 พฤษภาคม 2562 26,888--8,900
20-25 พฤษภาคม 2562 26,888--8,900
21-26 พฤษภาคม 2562 29,888--8,900
22-27 พฤษภาคม 2562 26,888--8,900
23-28 พฤษภาคม 2562 23,888--8,900
24-29 พฤษภาคม 2562 27,888--8,900
25-30 พฤษภาคม 2562 27,888--8,900
26-31 พฤษภาคม 2562 27,888--8,900
27 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562 27,888--8,900
28 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562 27,888--8,900
29 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562 27,888--8,900
30 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2562 23,888--8,900

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
เที่ยวโอซาก้า ชมซากุระ บานสะพรั่ง
ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เอ็กซ์โปซิตี้
เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า
เยือนป่าไผ่ อาราชิยาม่า ชมซากุระ ณ สะพานโทเก็ตสึ
สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคินคะคุจิ วัดเฮียวอัน และพระพุทธรูปไดบุทสึ วัดโทจิ
ฟรีเดย์ ช้อปปิ้งจุใจ หรือ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio
พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมซากุระ รอบเกียวโต
ฟรี!! ยูคาตะของที่ระลึกจากทางบรษัท


Copyright © 2014, Mile2Travel.