JAPAN / ญี่ปุ่น
TT-XJ-HOK162 : HOKKAIDO SKI KAMAKURA 5D3N ซุปตาร์ บ้านหิมะ กะทะหม้อไฟ

รหัสแพคเก็ตทัวร์TT-XJ-HOK162
รายละเอียดทัวร์HOKKAIDO SKI KAMAKURA 5D3N ซุปตาร์ บ้านหิมะ กะทะหม้อไฟ
ราคาเริ่มต้น26,888
สายการบินAir Asia X (XJ)
ช่วงเดินทางธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
13-17 ธันวาคม 2562 BUS126,888--7,900
13-17 ธันวาคม 2562 BUS226,888--7,900
20-24 ธันวาคม 2562 BUS126,888--7,900
20-24 ธันวาคม 2562 BUS226,888--7,900
27-31 ธันวาคม 2562 BUS126,888--7,900
27-31 ธันวาคม 2562 BUS226,888--7,900
10-14 มกราคม 2563 BUS126,888--7,900
10-14 มกราคม 2563 BUS226,888--7,900
12-16 มกราคม 2563 BUS126,888--7,900
12-16 มกราคม 2563 BUS226,888--7,900
17-21 มกราคม 2563 BUS126,888--7,900
17-21 มกราคม 2563 BUS226,888--7,900
19-23 มกราคม 2563 BUS126,888--7,900
19-23 มกราคม 2563 BUS226,888--7,900
24-28 มกราคม 2563 BUS126,888--7,900
24-28 มกราคม 2563 BUS226,888--7,900
26-30 มกราคม 2563 BUS126,888--7,900
26-30 มกราคม 2563 BUS226,888--7,900
14-18 กุมภาพันธ์ 2563 BUS126,888--7,900
14-18 กุมภาพันธ์ 2563 BUS226,888--7,900
16-20 กุมภาพันธ์ 2563 BUS126,888--7,900
16-20 กุมภาพันธ์ 2563 BUS226,888--7,900
21-25 กุมภาพันธ์ 2563 BUS126,888--7,900
21-25 กุมภาพันธ์ 2563 BUS226,888--7,900
23-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS126,888--7,900
23-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS226,888--7,900
28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563 BUS126,888--7,900
28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563 BUS226,888--7,900
06-10 มีนาคม 2563 BUS127,888--7,900
06-10 มีนาคม 2563 BUS227,888--7,900
13-17 มีนาคม 2563 BUS127,888--7,900
13-17 มีนาคม 2563 BUS227,888--7,900
20-24 มีนาคม 2563 BUS127,888--7,900
20-24 มีนาคม 2563 BUS227,888--7,900

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
- เยือน หมู่บ้านมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะไว้หลบหนาว
- ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ
- สัมผัส Powder Snow ณ ลานสกีคิโรโระ
- เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ
- เพลิดเพลินใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
- ช้อปปิ้งย่านเต็มอิ่ม ณ ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ


Copyright © 2014, Mile2Travel.