JAPAN / ญี่ปุ่น
TT-XJ-HOK147 : HOKKAIDO MONBETSU 6D4N ซุปตาร์ ICE BREAKER

รหัสแพคเก็ตทัวร์TT-XJ-HOK147
รายละเอียดทัวร์HOKKAIDO MONBETSU 6D4N ซุปตาร์ ICE BREAKER เรือตัดน้ำแข็ง
ราคาเริ่มต้น29,888
สายการบินAir Asia X (XJ)
ช่วงเดินทางมกราคม-มีนาคม 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
15-20 มกราคม 2563 BUS131,888--9,900
15-20 มกราคม 2563 BUS231,888--9,900
16-21 มกราคม 2563 BUS131,888--9,900
16-21 มกราคม 2563 BUS231,888--9,900
18-23 มกราคม 2563 BUS131,888--9,900
18-23 มกราคม 2563 BUS231,888--9,900
19-24 มกราคม 256331,888--9,900
20-25 มกราคม 256331,888--9,900
21-26 มกราคม 256331,888--9,900
22-27 มกราคม 2563 BUS131,888--9,900
22-27 มกราคม 2563 BUS231,888--9,900
23-28 มกราคม 2563 BUS131,888--9,900
23-28 มกราคม 2563 BUS231,888--9,900
24-29 มกราคม 256331,888--9,900
25-30 มกราคม 2563 BUS131,888--9,900
25-30 มกราคม 2563 BUS231,888--9,900
26-31 มกราคม 2563 BUS131,888--9,900
26-31 มกราคม 2563 BUS231,888--9,900
27 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 63 BUS131,888--9,900
27 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 63 BUS231,888--9,900
08-13 กุมภาพันธ์ 2563 BUS133,888--9,900
08-13 กุมภาพันธ์ 2563 BUS233,888--9,900
09-14 กุมภาพันธ์ 2563 BUS133,888--9,900
09-14 กุมภาพันธ์ 2563 BUS233,888--9,900
10-15 กุมภาพันธ์ 2563 BUS133,888--9,900
10-15 กุมภาพันธ์ 2563 BUS233,888--9,900
11-16 กุมภาพันธ์ 2563 BUS133,888--9,900
11-16 กุมภาพันธ์ 2563 BUS233,888--9,900
12-17 กุมภาพันธ์ 2563 BUS131,888--9,900
12-17 กุมภาพันธ์ 2563 BUS231,888--9,900
13-18 กุมภาพันธ์ 2563 BUS131,888--9,900
13-18 กุมภาพันธ์ 2563 BUS231,888--9,900
14-19 กุมภาพันธ์ 2563 BUS131,888--9,900
14-19 กุมภาพันธ์ 2563 BUS231,888--9,900
15-20 กุมภาพันธ์ 2563 BUS131,888--9,900
15-20 กุมภาพันธ์ 2563 BUS231,888--9,900
16-21 กุมภาพันธ์ 2563 BUS131,888--9,900
16-21 กุมภาพันธ์ 2563 BUS231,888--9,900
17-22 กุมภาพันธ์ 2563 BUS131,888--9,900
17-22 กุมภาพันธ์ 2563 BUS231,888--9,900
18-23 กุมภาพันธ์ 2563 BUS131,888--9,900
18-23 กุมภาพันธ์ 2563 BUS231,888--9,900
19-24 กุมภาพันธ์ 2563 BUS131,888--9,900
19-24 กุมภาพันธ์ 2563 BUS231,888--9,900
20-25 กุมภาพันธ์ 2563 BUS131,888--9,900
20-25 กุมภาพันธ์ 2563 BUS231,888--9,900
21-26 กุมภาพันธ์ 2563 BUS131,888--9,900
21-26 กุมภาพันธ์ 2563 BUS231,888--9,900
22-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS131,888--9,900
22-27 กุมภาพันธ์ 2563 BUS231,888--9,900
23-28 กุมภาพันธ์ 2563 BUS131,888--9,900
23-28 กุมภาพันธ์ 2563 BUS231,888--9,900
24-29 กุมภาพันธ์ 2563 BUS131,888--9,900
24-29 กุมภาพันธ์ 2563 BUS231,888--9,900
25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 63 BUS131,888--9,900
25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 63 BUS231,888--9,900
26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 63 BUS131,888--9,900
26 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 63 BUS231,888--9,900
27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 63 BUS131,888--9,900
27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 63 BUS231,888--9,900
28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 63 BUS131,888--9,900
28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 63 BUS231,888--9,900
29 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 63 BUS131,888--9,900
25 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 63 BUS231,888--9,900
01-06 มีนาคม 2563 BUS131,888--9,900
01-06 มีนาคม 2563 BUS231,888--9,900
02-07 มีนาคม 2563 BUS131,888--9,900
02-07 มีนาคม 2563 BUS231,888--9,900
03-08 มีนาคม 2563 BUS131,888--9,900
03-08 มีนาคม 2563 BUS231,888--9,900
04-09 มีนาคม 2563 BUS131,888--9,900
04-09 มีนาคม 2563 BUS131,888--9,900
05-10 มีนาคม 2563 BUS131,888--9,900
05-10 มีนาคม 2563 BUS231,888--9,900
06-11 มีนาคม 2563 BUS131,888--9,900
06-11 มีนาคม 2563 BUS231,888--9,900
07-12 มีนาคม 2563 BUS131,888--9,900
07-12 มีนาคม 2563 BUS231,888--9,900
08-13 มีนาคม 2563 BUS131,888--9,900
08-13 มีนาคม 2563 BUS231,888--9,900
09-14 มีนาคม 2563 BUS131,888--9,900
09-14 มีนาคม 2563 BUS231,888--9,900
10-15 มีนาคม 2563 BUS131,888--9,900
10-15 มีนาคม 2563 BUS231,888--9,900
11-16 มีนาคม 2563 BUS131,888--9,900
11-16 มีนาคม 2563 BUS231,888--9,900
12-17 มีนาคม 256331,888--9,900
13-18 มีนาคม 256331,888--9,900
14-19 มีนาคม 2563 BUS129,888--9,900
14-19 มีนาคม 2563 BUS229,888--9,900

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
- สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า
- สัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ณ มอนเบทสึ
- สัมผัสหิมะขาวโพลน กับกิจกรรมฤดูหนาว ณ ลานสกีนิวฟุราโน่
- ชมความน่ารัก พาเหรดนกเพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
- ช้อปปิ้งจุใจ อิออน มิตซุยเอ้าเลท ทานุกิโคจิ และ ซูซูกิโนะ
- ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน
- สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
- ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
- เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด
- พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ


Copyright © 2014, Mile2Travel.