JAPAN / ญี่ปุ่น
TT-XJ-HOK146 : HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ แฟนคลับตามกรี๊ด >//<

รหัสแพคเก็ตทัวร์TT-XJ-HOK146
รายละเอียดทัวร์HOKKAIDO HAKODATE 6D4N ซุปตาร์ แฟนคลับตามกรี๊ด >//<
ราคาเริ่มต้น28,888
สายการบินAir Asia X (XJ)
ช่วงเดินทางมกราคม - มีนาคม 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
04-09 มกราคม 2563 BUS130,888--9,900
04-09 มกราคม 2563 BUS230,888--9,900
04-09 มกราคม 2563 BUS330,888--9,900
05-10 มกราคม 2563 BUS130,888--9,900
05-10 มกราคม 2563 BUS230,888--9,900
05-10 มกราคม 2563 BUS330,888--9,900
06-11 มกราคม 2563 BUS130,888--9,900
06-11 มกราคม 2563 BUS230,888--9,900
06-11 มกราคม 2563 BUS330,888--9,900
07-12 มกราคม 256330,888--9,900
08-13 มกราคม 2563 BUS130,888--9,900
08-13 มกราคม 2563 BUS230,888--9,900
09-14 มกราคม 2563 BUS130,888--9,900
09-14 มกราคม 2563 BUS230,888--9,900
09-14 มกราคม 2563 BUS330,888--9,900
10-15 มกราคม 256330,888--9,900
11-16 มกราคม 2563 BUS130,888--9,900
11-16 มกราคม 2563 BUS230,888--9,900
12-17 มกราคม 2563 BUS130,888--9,900
12-17 มกราคม 2563 BUS230,888--9,900
13-18 มกราคม 256330,888--9,900
14-19 มกราคม 256330,888--9,900
15-20 มกราคม 256330,888--9,900
16-21 มกราคม 256330,888--9,900
17-22 มกราคม 256330,888--9,900
18-23 มกราคม 256330,888--9,900
19-24 มกราคม 256330,888--9,900
20-25 มกราคม 256330,888--9,900
21-26 มกราคม 256330,888--9,900
22-27 มกราคม 256330,888--9,900
23-28 มกราคม 256330,888--9,900
24-29 มกราคม 256330,888--9,900
25-30 มกราคม 256330,888--9,900
26-31 มกราคม 256330,888--9,900
27 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 6330,888--9,900
28 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 6330,888--9,900
29 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 6330,888--9,900
30 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 6330,888--9,900
31 มกราคม-05 กุมภาพันธ์ 6330,888--9,900
01-06 กุมภาพันธ์ 256335,888--9,900
02-07 กุมภาพันธ์ 256335,888--9,900
12-17 กุมภาพันธ์ 256330,888--9,900
13-18 กุมภาพันธ์ 256330,888--9,900
14-19 กุมภาพันธ์ 256330,888--9,900
15-20 กุมภาพันธ์ 256330,888--9,900
16-21 กุมภาพันธ์ 256330,888--9,900
17-22 กุมภาพันธ์ 256330,888--9,900
18-23 กุมภาพันธ์ 256330,888--9,900
19-24 กุมภาพันธ์ 256330,888--9,900
20-25 กุมภาพันธ์ 256330,888--9,900
21-26 กุมภาพันธ์ 256330,888--9,900
22-27 กุมภาพันธ์ 256330,888--9,900
23-28 กุมภาพันธ์ 256330,888--9,900
15-20 มีนาคม 2563 BUS130,888--9,900
15-20 มีนาคม 2563 BUS230,888--9,900
16-21 มีนาคม 2563 BUS130,888--9,900
16-21 มีนาคม 2563 BUS230,888--9,900
17-22 มีนาคม 2563 BUS130,888--9,900
17-22 มีนาคม 2563 BUS230,888--9,900
18-23 มีนาคม 2563 BUS130,888--9,900
18-23 มีนาคม 2563 BUS230,888--9,900
19-24 มีนาคม 2563 BUS130,888--9,900
19-24 มีนาคม 2563 BUS230,888--9,900
20-25 มีนาคม 2563 BUS130,888--9,900
20-25 มีนาคม 2563 BUS230,888--9,900
21-26 มีนาคม 2563 BUS130,888--9,900
21-26 มีนาคม 2563 BUS230,888--9,900
22-27 มีนาคม 2563 BUS130,888--9,900
22-27 มีนาคม 2563 BUS230,888--9,900
23-28 มีนาคม 2563 BUS130,888--9,900
23-28 มีนาคม 2563 BUS230,888--9,900
25-30 มีนาคม 2563 BUS130,888--9,900
25-30 มีนาคม 2563 BUS230,888--9,900
26-31 มีนาคม 2563 BUS130,888--9,900
26-31 มีนาคม 2563 BUS230,888--9,900
28 มีนาคม-02 เมษายน 63 BUS128,888--9,900
28 มีนาคม-02 เมษายน 63 BUS228,888--9,900

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
- นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ
- ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ และ โกดังอิฐแดงริมน้ำ
- ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ เดินรับลม ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ
- Unseen Hokkaido พระพุธรูปองค์ใหญ่ ณ เนินพระพุทธเจ้า
- อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีนิวฟุราโน่ ท่ามกลางหิมะขาวโพลน
- ทัวร์เมืองซัปโปโร เยี่ยมชมหอนาฬิกา เยือนตึกเก่ารัฐบาล
- ช้อปปิ้งจุใจ อิออน ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าท์เลท
- สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
- สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ ศาลเจ้าฮอกไกโด


Copyright © 2014, Mile2Travel.