JAPAN / ญี่ปุ่น
TT-XJ-HOK145 : HOKKAIDO SKI KAMAKURA 5D3N ซุปตาร์ บ้านหิมะ

รหัสแพคเก็ตทัวร์TT-XJ-HOK145
รายละเอียดทัวร์HOKKAIDO SKI KAMAKURA 5D3N ซุปตาร์ บ้านหิมะ กะทะหม้อไฟ
ราคาเริ่มต้น25,888
สายการบินAir Asia X (XJ)
ช่วงเดินทางมกราคม - เมษายน 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
05-09 มกราคม 256328,888--8,900
06-10 มกราคม 256328,888--8,900
07-11 มกราคม 256328,888--8,900
11-15 มกราคม 256328,888--8,900
13-17 มกราคม 256328,888--8,900
14-18 มกราคม 256328,888--8,900
16-20 มกราคม 256328,888--8,900
18-22 มกราคม 256328,888--8,900
20-24 มกราคม 256328,888--8,900
21-25 มกราคม 256328,888--8,900
24-28 มกราคม 256328,888--8,900
25-29 มกราคม 256328,888--8,900
27-31 มกราคม 256328,888--8,900
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 6328,888--8,900
09-13 กุมภาพันธ์ 2563 BUS132,888--8,900
09-13 กุมภาพันธ์ 2563 BUS232,888--8,900
10-14 กุมภาพันธ์ 2563 BUS132,888--8,900
10-14 กุมภาพันธ์ 2563 BUS232,888--8,900
11-15 กุมภาพันธ์ 2563 BUS128,888--8,900
11-15 กุมภาพันธ์ 2563 BUS228,888--8,900
15-19 กุมภาพันธ์ 256328,888--8,900
17-21 กุมภาพันธ์ 256328,888--8,900
18-22 กุมภาพันธ์ 256328,888--8,900
25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 63 BUS128,888--8,900
25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 63 BUS228,888--8,900
27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 63 BUS128,888--8,900
27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 63 BUS228,888--8,900
28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 63 BUS128,888--8,900
28 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 63 BUS228,888--8,900
29 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 63 BUS128,888--8,900
29 กุมภาพันธ์-05 มีนาคม 63 BUS228,888--8,900
01-05 มีนาคม 2563 BUS125,888--8,900
01-05 มีนาคม 2563 BUS225,888--8,900
02-06 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
02-06 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
03-07 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
03-07 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
04-08 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
04-08 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
05-09 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
05-09 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
06-10 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
06-10 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
07-11 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
07-11 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
08-12 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
08-12 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
09-13 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
09-13 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
12-16 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
12-16 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
14-18 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
14-18 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
15-19 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
15-19 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
16-20 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
16-20 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
17-21 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
17-21 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
18-22 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
18-22 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
19-23 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
19-23 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
20-24 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
20-24 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
21-25 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
21-25 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
22-26 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
22-26 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
23-27 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
23-27 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
24-28 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
24-28 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
25-29 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
25-29 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
26-30 มีนาคม 2563 BUS128,888--8,900
26-30 มีนาคม 2563 BUS228,888--8,900
29 มีนาคม-02 เมษายน 63 BUS128,888--8,900
29 มีนาคม-02 เมษายน 63 BUS228,888--8,900

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
- เยือน หมู่บ้านมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะไว้หลบหนาว
- ไฮไลท์!! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ
- สัมผัสหิมะขาวโพลน ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร
- เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ
- เพลิดเพลินใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
- ช้อปปิ้งย่านเต็มอิ่ม ณ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าเลท
- ฮอกไกโด ฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจหนึ่งวันเต็ม


Copyright © 2014, Mile2Travel.