JAPAN / ญี่ปุ่น
TT-XJ-CTS119 : ฮอกไกโด อาซาฮิคาวะ 5D3N

รหัสแพคเก็ตทัวร์TT-XJ-CTS119
รายละเอียดทัวร์ฮอกไกโด อาซาฮิคาวะ 5D3N
ราคาเริ่มต้น23,888
สายการบินAir Asia X (XJ)
ช่วงเดินทางเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
02 – 06 ตุลาคม 2562 26,888--7,900
06 – 10 ตุลาคม 2562 26,888--7,900
09 – 13 ตุลาคม 2562 27,888--7,900
13 – 17 ตุลาคม 2562 27,888--7,900
16 – 20 ตุลาคม 2562 26,888--7,900
20 – 24 ตุลาคม 2562 26,888--7,900
23 – 27 ตุลาคม 2562 27,888--7,900
26 – 30 ตุลาคม 2562 26,888--7,900
27 – 31 ตุลาคม 2562 26,888--7,900
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562 25,888--7,900
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562 25,888--7,900
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562 25,888--7,900
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562 25,888--7,900
01 – 05 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
02 – 06 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
03 – 07 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
04 – 08 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
05 – 09 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
06 – 10 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
07 – 11 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
08 – 12 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
09 – 13 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
10 – 14 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
11 – 15 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
12 – 16 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
13 – 17 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
14 – 18 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
16 – 20 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
17 – 21 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
18 – 22 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
19 – 23 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
20 – 24 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
21 – 25 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 23,888--7,900

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง
ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เนินพระพุทธเจ้า
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ อิออนทาวน์
เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู
Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ


Copyright © 2014, Mile2Travel.