JAPAN / ญี่ปุ่น
GS-SL-NRT14 : โตเกียว FUJI อิบารากิ ยืนหนึ่ง 5D3N

รหัสแพคเก็ตทัวร์GS-SL-NRT14
รายละเอียดทัวร์โตเกียว ยืนหนึ่ง 5D3N
ราคาเริ่มต้น22,889
สายการบินThai Lion Air (SL)
ช่วงเดินทางเดือน ตุลาคม 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2562 22,88922,88922,8896,000
01 – 05 ตุลาคม 2562 23,88923,88923,8896,000
02 – 06 ตุลาคม 2562 24,88924,88924,8896,000
03 – 07 ตุลาคม 2562 24,88924,88924,8896,000
04 – 08 ตุลาคม 2562 24,88924,88924,8896,000
05 – 09 ตุลาคม 2562 23,88923,88923,8896,000
06 – 10 ตุลาคม 2562 23,88923,88923,8896,000
07 - 11 ตุลาคม 2562 23,88923,88923,8896,000
08 - 12 ตุลาคม 2562 24,88924,88924,8896,000
09 - 13 ตุลาคม 2562 24,88924,88924,8896,000
10 - 14 ตุลาคม 2562 28,88928,88928,8896,000
11 - 15 ตุลาคม 2562 28,88928,88928,8896,000
14 – 18 ตุลาคม 2562 23,88923,88923,8896,000
15 - 19 ตุลาคม 2562 23,88923,88923,8896,000
16 - 20 ตุลาคม 2562 24,88924,88924,8896,000
17 - 21 ตุลาคม 2562 24,88924,88924,8896,000
18 - 22 ตุลาคม 2562 24,88924,88924,8896,000
19 - 23 ตุลาคม 2562 27,88927,88927,8896,000
20 - 24 ตุลาคม 2562 24,88924,88924,8896,000
21 - 25 ตุลาคม 2562 24,88924,88924,8896,000
23 - 27 ตุลาคม 2562 25,88925,88925,8896,000
24 - 28 ตุลาคม 2562 24,88924,88924,8896,000
25 - 29 ตุลาคม 2562 24,88924,88924,8896,000
26 - 30 ตุลาคม 2562 23,88923,88923,8896,000

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
วัดอาซากุสะ – ศาลเจ้าโทริอิ - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท
พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะ ฮัคไค – ชินจุกุ
ชมดอกโคเชีย สวนฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค
ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซา กานะอิจิบะ – เมืองเก่าซาวาระ – อิออนนาริตะ มอลล์


Copyright © 2014, Mile2Travel.