HONG KONG / ฮ่องกง
GS-FD-MFM02 : มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N

รหัสแพคเก็ตทัวร์GS-FD-MFM02
รายละเอียดทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง อิ่มบุญ สุขใจ 4D3N
ราคาเริ่มต้น9,999
สายการบินAir Asia (FD)
ช่วงเดินทางเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
14-17 กรกฎาคม 2562 11,99914,999-3,900
27-30 กรกฎาคม 2562 11,99914,999-3,900
10-13 สิงหาคม 2562 11,99914,999-3,900
17-20 สิงหาคม 2562 11,99914,999-3,900
22-25 สิงหาคม 2562 11,99914,999-3,900
23-26 สิงหาคม 2562 11,99914,999-3,900
24-27 สิงหาคม 2562 11,99914,999-3,900
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 11,99914,999-3,900
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 11,99914,999-3,900
31 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 11,99914,999-3,900
05-08 กันยายน 2562 9,99912,999-3,900
07-10 กันยายน 2562 9,99912,999-3,900
12-15 กันยายน 2562 9,99912,999-3,900
13-16 กันยายน 2562 9,99912,999-3,900
19-22 กันยายน 2562 9,99912,999-3,900
21-24 กันยายน 2562 9,99912,999-3,900

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนน
ซุปเปอร์สตาร์ - ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น พิเศษ เมนูห่านย่าง
วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China – หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า
ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้ – ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า – เดอะปารีเซียน


Copyright © 2014, Mile2Travel.