HONG KONG / ฮ่องกง
GS-FD-MFM03 : มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เฮงๆปังๆ 4D3N

รหัสแพคเก็ตทัวร์GS-FD-MFM03
รายละเอียดทัวร์มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น เฮงๆปังๆ 4D3N
ราคาเริ่มต้น10,999
สายการบินAir Asia (FD)
ช่วงเดินทางตุลาคม 2562 - มกราคม 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
12-15 ตุลาคม 2562 12,99915,999-3,900
13-16 ตุลาคม 2562 11,99914,999-3,900
17-20 ตุลาคม 2562 11,99914,999-3,900
18-21 ตุลาคม 2562 11,99914,999-3,900
19-22 ตุลาคม 2562 11,99914,999-3,900
20-23 ตุลาคม 2562 11,99914,999-3,900
24-27 ตุลาคม 2562 11,99914,999-3,900
25-28 ตุลาคม 2562 11,99914,999-3,900
26-29 ตุลาคม 2562 11,99914,999-3,900
31 ต.ค.-3 พ.ย. 2562 11,99914,999-3,900
02-05 พฤศจิกายน 2562 10,99913,999-3,900
07-10 พฤศจิกายน 2562 10,99913,999-3,900
09-12 พฤศจิกายน 2562 10,99913,999-3,900
14-17 พฤศจิกายน 2562 10,99913,999-3,900
16-19 พฤศจิกายน 2562 10,99913,999-3,900
21-24 พฤศจิกายน 2562 10,99913,999-3,900
23-26 พฤศจิกายน 2562 10,99913,999-3,900
28 พ.ย.-01 ธ.ค. 2562 10,99913,999-3,900
30 พ.ย.-03 ธ.ค. 2562 10,99913,999-3,900
12-15 ธันวาคม 2562 11,99914,999-3,900
14-17 ธันวาคม 2562 11,99914,999-3,900
19-22 ธันวาคม 2562 11,99914,999-3,900
20-23 ธันวาคม 2562 11,99914,999-3,900
21-24 ธันวาคม 2562 11,99914,999-3,900
22-25 ธันวาคม 2562 11,99914,999-3,900
29 ธ.ค. 62 – 1 ม.ค. 63 19,99922,999-3,900
30 ธ.ค. – 2ม.ค. 2563 19,99922,999-3,900
31 ธ.ค. – 3ม.ค. 2563 19,99922,999-3,900
01-04 มกราคม 2563 17,99920,999-3,900
03-06 มกราคม 2563 12,99915,999-3,900

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
สวนหยวนหมิงหยวน –ชมโชว์วัฒนธรรมจีน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย
วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานเครื่องประดับ – ร้านหยก – ถนนซุปเปอร์สตาร์
ถนนนาธาน – ย่านจิมซาจุ่ย – เมืองเซินเจิ้น
วัดกวนอู – ร้านหยก – ศูนย์สมุนไพรจีน – ร้านยางพารา - หล่อหวู่ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ – หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China
หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ ศิลปะวัฒนะธรรม พิเศษ !! เมนูเป็ดปักกิ่ง
ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - วัดผู่โถว – เมืองมาเก๊า – วัดอาม่า – ซากโบสถ์เซนต์ปอล – จตุรัสเซนาโด้
ร้านขายของฝาก – เดอะเวนีเชียน มาเก๊า


Copyright © 2014, Mile2Travel.