CHINA / จีน
ZG-FD-CSX22 : จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 6วัน5คืน

รหัสแพคเก็ตทัวร์ZG-FD-CSX22
รายละเอียดทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย 6วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น15,999
สายการบินAir Asia (FD)
ช่วงเดินทางเดือน เมษายน - กรกฎาคม 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
02 – 07 เมษายน 2563(วันจักรี) 17,999-20,9994,500
10 – 15 เมษายน 2563(วันสงกรานต์) 20,999-23,9995,500
23 – 28 เมษายน 2563 16,999-19,9994,500
14 – 19 พฤษภาคม 2563 15,999-18,9994,500
21 – 26 พฤษภาคม 2563 15,999-18,9994,500
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563(วันเฉลิมฯพระราชินี)16,999-19,9994,500
02 – 07 กรกฎาคม 2563(วันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา) 16,999-19,9994,500

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – ชมวิวแสงสีเมืองเฟิ่งหวง
เขาเทียนเหมินซาน (รวมรถอุทยาน กระเช้า) – ระเบียงแก้ว หรือทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านบัวหิมะ – OPTION : โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว
เมืองจางเจียเจี้ย – จางเจียเจี้ย ไอซ์&สโนว์ เวิล์ด ICE AND SNOW WORLD (รวมบัตรค่าเข้า และกิจกรรม) – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชาหรือผ้าไหม
ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – สะพานแก้ว (รวมตั๋วเข้าสะพานแก้วไป-กลับ) – OPTION : ล่องเรือทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู
เมืองจางเจียเจี้ย – ลำธารแส้ม้าทอง – ร้านยางพารา – นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน – สวนจอมพลเฮ่อหลง – สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง – ลิฟท์แก้วไป๋หลง – ร้านหยก


Copyright © 2014, Mile2Travel.