CHINA / จีน
ZG-8L-LJG02 : จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 4วัน3คืน

รหัสแพคเก็ตทัวร์ZG-8L-LJG02
รายละเอียดทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น11,999
สายการบินLucky Air (8L)
ช่วงเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 12,999--2,500
01 – 04 มีนาคม 2563 13,999--2,500
08 – 11 มีนาคม 2563 13,999--2,500
15 – 18 มีนาคม 2563 13,999--2,500
22 – 25 มีนาคม 2563 13,999--2,500
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2563 13,999--2,500
05 – 08 เมษายน 2563 (วันจักรี) 13,999--2,500
12 – 15 เมษายน 2563(วันสงกรานต์) 16,999--2,500
19 – 22 เมษายน 2563 13,999--2,500
26 – 29 เมษายน 2563 13,999--2,500
03 – 06 พฤษภาคม 2563(วันฉัตรมงคล) 14,999--2,500
10 – 13 พฤษภาคม 2563 13,999--2,500
17 – 20 พฤษภาคม 2563 13,999--2,500
24 – 27 พฤษภาคม 2563 13,999--2,500
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2563(วันเฉลิมฯพระราชินี) 14,999--2,500
07 – 10 มิถุนายน 2563 12,999--2,500
14 – 17 มิถุนายน 2563 12,999--2,500
21 – 24 มิถุนายน 2563 12,999--2,500
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2563 11,999--2,500
05 – 08 กรกฎาคม 2563(วันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา)14,999--2,500
12 – 15 กรกฎาคม 2563 12,999--2,500
19 – 22 กรกฎาคม 2563 12,999--2,500
26 – 29 กรกฎาคม 2563(วันเฉลิมฯ รัชกาลที่ 10)14,999--2,500
02 – 05 สิงหาคม 2563 12,999--2,500
09 – 12 สิงหาคม 2563 13,999--2,500
16 – 19 สิงหาคม 2563 12,999--2,500
23 – 26 สิงหาคม 2563 12,999--2,500
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2563 12,999--2,500
06 – 09 กันยายน 2563 12,999--2,500
13 – 16 กันยายน 2563 12,999--2,500
20 – 23 กันยายน 2563 12,999--2,500
27 – 30 กันยายน 2563 12,999--2,500

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
เมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า – วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย
ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าลี่เจี่ยง – ร้านบัวหิมะ
เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์)
อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน – ร้านหยก – สระมังกรดำ


Copyright © 2014, Mile2Travel.