CHINA / จีน
ZG-8L-LJG01 : จีน ลี่เจียง ต้าลี่ แชงกรีล่า 5วัน4คืน

รหัสแพคเก็ตทัวร์ZG-8L-LJG01
รายละเอียดทัวร์จีน ลี่เจียง ต้าลี่ แชงกรีล่า 5วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น13,999
สายการบินLucky Air (8L)
ช่วงเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
26 ก.พ. – 01 มี.ค. 256315,999--3,000
04 – 08 มีนาคม 256314,999--3,000
18 – 22 มีนาคม 256315,999--3,000
25 – 29 มีนาคม 256315,999--3,000
01 – 05 เมษายน 256315,999--3,000
08 – 12 เมษายน 256317,999--3,000
15 – 19 เมษายน 2563(วันสงกรานต์)17,999--3,000
22 – 26 เมษายน 256315,999--3,000
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563(วันแรงงาน)16,999--3,000
06 – 10 พฤษภาคม 2563(วันวิสาขบูชา)16,999--3,000
13 – 17 พฤษภาคม 256315,999--3,000
20 – 24 พฤษภาคม 256315,999--3,000
27 – 31 พฤษภาคม 256315,999--3,000
03 – 07 มิถุนายน 2563(วันเฉลิมฯพระราชินี)16,999--3,000
10 – 14 มิถุนายน 256315,999--3,000
17 – 21 มิถุนายน 256315,999--3,000
24 – 28 มิถุนายน 2563 13,999--3,000
01 -05 กรกฎาคม 2563(วันอาสาฬหบูชา)15,999--3,000
08 – 12 กรกฎาคม 2563 15,999--3,000
15 – 19 กรกฎาคม 256315,999--3,000
22 – 26 กรกฎาคม 2563 15,999--3,000
29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2563 15,999--3,000
05 – 09 สิงหาคม 2563 15,999--3,000
12 – 16 สิงหาคม 2563(วันแม่) 16,999--3,000
19 – 23 สิงหาคม 2563 15,999--3,000
26 – 30 สิงหาคม 2563 15,999--3,000
02 – 06 กันยายน 2563 15,999--3,000
09 – 13 กันยายน 2563 15,999--3,000
16 – 20 กันยายน 2563 15,999--3,000
23 – 27 กันยายน 2563 15,999--3,000
30 ก.ย. – 04 ต.ค. 256315,999--3,000

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
ผ่านชมเจดีย์สามองค์ – เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองเก่าจงเตี้ยน
เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดชงจ้านหลิน วัดลามะหรือพระราขวังโปตาลาน้อย – เมืองลี่เจียง – เมืองเก่าซู่เหอ – สระมังกรดำ
เมืองลี่เจียง – อุทยานภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่ไป-กลับ) – ชมโชว์ความประทับใจลี่เจียง (รวมค่าชมโชว์) – อุทยานน้ำหยก – ทะเลสาบไป๋สุ่ยเหอ และหุบเขาพระจันทร์สัน้ำเงิน


Copyright © 2014, Mile2Travel.