CHINA / จีน
ZG-8L-KMG13 : จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4วัน3คืน

รหัสแพคเก็ตทัวร์ZG-8L-KMG13
รายละเอียดทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น8,999
สายการบินLucky Air (8L)
ช่วงเดินทางเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
09 – 12 เมษายน 256311,999-14,9992,500
10 – 13 เมษายน 2563 (สงกรานต์) 12,999-15,9992,500
11 – 14 เมษายน 2563 (สงกรานต์)13,999-16,9992,500
15 – 18 เมษายน 2563 (สงกรานต์)11,999-14,9992,500
16 – 19 เมษายน 2563 11,999-14,9992,500
17 – 20 เมษายน 2563 9,999-12,9992,500
18 – 21 เมษายน 25639,999-12,9992,500
22 – 25 เมษายน 2563 9,999-12,9992,500
23 – 26 เมษายน 2563 9,999-12,9992,500
24 – 27 เมษายน 2563 9,999-12,999-
25 – 28 เมษายน 2563 9,999-12,9992,500
29 เม.ย. – 02 พ.ค. 2563 (วันแรงงาน)11,999-14,9992,500
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2563 (วันแรงงาน)11,999-14,9992,500
01 – 04 พฤษภาคม 2563(วันแรงงาน/วันฉัตรฯ)10,999-13,9992,500
02 – 05 พฤษภาคม 2563(วันฉัตรฯ) 10,999-13,9992,500
06 – 09 พฤษภาคม 2563(วันวิสาขบูชา)8,999-11,9992,500
07 – 10 พฤษภาคม 2563 9,999-12,9992,500
08 – 11 พฤษภาคม 2563 9,999-12,9992,500
09 – 12 พฤษภาคม 2563 9,999-12,9992,500

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
สวนน้ำตกคุนหมิง – วัดหยวนทง – สวนสตอเบอรี่ (เก็บผลไม้) – เมืองตงชวน – แผนดินสีทอง
ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้าแล้ว) – ประตูม้าทองไก่หยก – ช้อปปิ้งถนนหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณกวนตู้ – เขาซีซาน


Copyright © 2014, Mile2Travel.