CHINA / จีน
ZG-8L-KMG10 : จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4วัน3คืน

รหัสแพคเก็ตทัวร์ZG-8L-KMG10
รายละเอียดทัวร์จีน คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น8,999
สายการบินLucky Air (8L)
ช่วงเดินทางเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
19 – 22 กุมภาพันธ์ 25639,999--4,000
20 – 23 กุมภาพันธ์ 25639,999--4,000
21 – 24 กุมภาพันธ์ 25639,999--4,000
22 – 25 กุมภาพันธ์ 25639,999--4,000
26 – 29 กุมภาพันธ์ 25639,999--4,000
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 25639,999--4,000
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 25639,999--4,000
29 ก.พ. – 03 มี.ค. 25639,999--4,000
04 – 07 มีนาคม 25638,999--4,000
05 – 08 มีนาคม 25639,999--4,000
06 – 09 มีนาคม 25639,999--4,000

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
ไร่สตรอเบอรี่ – เมืองตงชวน – แผ่นดินสีทอง – ภูเขาเจ็ดสีแห่งตงชวน
ภูเขาหิมะเจียวจื่อ (รวมค่ารถแบตเตอรี่+กระเช้า) – เมืองคุนหมิง – ประตูม้าทองและประตูไก่หยก – ช้อปปิ้งหนานผิงเจีย – ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณกวนตู้ – ภูเขาซีซาน (Option Tour)


Copyright © 2014, Mile2Travel.