CHINA / จีน
ZG-8L-CTU07 : จีน เฉิงตู 5วัน2คืน

รหัสแพคเก็ตทัวร์ZG-8L-CTU07
รายละเอียดทัวร์จีน เฉิงตู 5วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น9,999
สายการบินLucky Air (8L)
ช่วงเดินทางเดือน มีนาคม 2563


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
10 – 14 มีนาคม 25639,999-12,9993,500
11 – 15 มีนาคม 256311,999-14,9993,500
12 – 16 มีนาคม 256311,999-14,9993,500
13 – 17 มีนาคม 256311,999-14,9993,500
17 – 21 มีนาคม 256310,999-13,9993,500
18 – 22 มีนาคม 256311,999-14,9993,500
19 – 23 มีนาคม 256311,999-14,9993,500
20 – 24 มีนาคม 256311,999-14,9993,500
24 – 28 มีนาคม 256310,999-13,9993,500
25 – 29 มีนาคม 256311,999-14,9993,500
26 – 30 มีนาคม 256311,999-14,9993,500
27 – 31 มีนาคม 256311,999-14,9993,500

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
สวนดอกท้อ หลงฉวนอี้ – ทุ่งดอกมัสตาร์ด – เมืองตูเจียงเอี้ยน – เมืองโบราณตูเจียงเอี้ยน
หุบเขาหมีแพนด้า – สวนพฤกษศาสตร์ – เมืองเฉิงตู – ร้านหยก – ถนนซอยกว้างซอยแคบ
ร้านบัวหิมะ – ร้านยางพารา – วัดเหวินซู – ถนนไทกู๋หลี่และวัดต้าฉือ – ถนนคนเดินชุนซีลู่
ชมวิวสะพานโบราณเหยี่ยนเฉี่ยว – OPTION : โชว์เปลี่ยนหน้ากาก


Copyright © 2014, Mile2Travel.