CHINA / จีน
GS-XJ-TSN01 : เทียนสิน ปักกิ่ง 5D3N

รหัสแพคเก็ตทัวร์GS-XJ-TSN01
รายละเอียดทัวร์เทียนสิน ปักกิ่ง 5D3N
ราคาเริ่มต้น9,989
สายการบินAir Asia (FD)
ช่วงเดินทางเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
04 – 08 กรกฎาคม 2562 12,98915,98915,9894,500
09 – 13 กรกฎาคม 2562 12,98915,98915,9894,500
16 – 20 กรกฎาคม 2562 14,98917,98917,9894,500
25 – 29 กรกฎาคม 2562 14,98917,98917,9894,500
08 – 12 สิงหาคม 2562 14,98917,98917,9894,500
22 – 26 สิงหาคม 2562 13,98916,98916,9894,500
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 13,98916,98916,9894,500
05 – 09 กันยายน 2562 13,98916,98916,9894,500
12 – 16 กันยายน 2562 13,98916,98916,9894,500
17 – 21 กันยายน 2562 13,98916,98916,9894,500
19 – 23 กันยายน 2562 13,98916,98916,9894,500
24 – 28 กันยายน 2562 13,98916,98916,9894,500
26 – 30 กันยายน 2562 13,98916,98916,9894,500
10 – 14 ตุลาคม 2562 14,98917,98917,9894,500
15 – 19 ตุลาคม 2562 13,98916,98916,9894,500
17 – 21 ตุลาคม 2562 14,98917,98917,9894,500
22 – 26 ตุลาคม 2562 14,98917,98917,9894,500

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
นครเทียนสิน – นั่งรถไฟความเร็วสูง สู่ เมืองปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังต้องห้าม – ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง
พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหย่งกวน
ศูนย์สมุนไพรจีน (บัวหิมะ) - ถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง
ร้านปี่เซี๊ยะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนก – หอบูชาฟ้าเทียนถาน – ร้านไข่มุก – ตลาดรัสเซีย
นครเทียนสิน – สนามบินเทียนจินปินไห่


Copyright © 2014, Mile2Travel.