CHINA / จีน
TT-FD-KMG02 : เที่ยวจีน คุนหมิง ลี่เจียง ซุปตาร์.. หนาวนี้กอดใคร

รหัสแพคเก็ตทัวร์TT-FD-KMG02
รายละเอียดทัวร์คุนหมิง ลี่เจียง ซุปตาร์.. หนาวนี้กอดใคร บินเช้า-กลับดึก
ราคาเริ่มต้น11,888
สายการบินAir Asia (FD)
ช่วงเดินทางต.ค. - ธ.ค. 2562


อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่เด็กเสริมเตียงเด็กไม่เสริมเตียงพักเดี่ยวจอง
09 - 12 ตุลาคม 256212,88812,888-2,500
11 - 14 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)13,88813,888-2,500
12 - 15 ตุลาคม 2562 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)13,88813,888-2,500
18 - 21 ตุลาคม 256212,88812,888-2,500
19 - 22 ตุลาคม 256213,88813,888-2,500
23 – 26 ตุลาคม 2562 (วันปิยมหาราช)13,88813,888-2,500
25 - 28 ตุลาคม 256212,88812,888-2,500
26 - 29 ตุลาคม 256212,88812,888-2,500
30 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 256212,88812,888-2,500
01 – 04 พฤศจิกายน 256211,88811,888-2,500
02 – 05 พฤศจิกายน 256212,88812,888-2,500
06 – 09 พฤศจิกายน 256212,88812,888-2,500
08 – 11 พฤศจิกายน 256212,88812,888-2,500
09 – 12 พฤศจิกายน 256212,88812,888-2,500
13 – 16 พฤศจิกายน 256212,88812,888-2,500
15 – 18 พฤศจิกายน 256212,88812,888-2,500
16 – 19 พฤศจิกายน 256212,88812,888-2,500
22 – 25 พฤศจิกายน 256212,88812,888-2,500
23 – 26 พฤศจิกายน 256212,88812,888-2,500
27 – 30 พฤศจิกายน 256212,88812,888-2,500
29 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 256212,88812,888-2,500
30 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 256212,88812,888-2,500
04 – 07 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)13,88813,888-2,500
05 - 08 ธันวาคม 2562 (วันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9)13,88813,888-2,500
06 – 09 ธันวาคม 256212,88812,888-2,500
07 - 10 ธันวาคม 2562 (วันรัฐธรรมนูญ)13,88813,888-2,500
11 – 14 ธันวาคม 256212,88812,888-2,500
13 – 16 ธันวาคม 256212,88812,888-2,500
14 – 17 ธันวาคม 256211,88811,888-2,500
18 – 21 ธันวาคม 256212,88812,888-2,500
20 – 23 ธันวาคม 256212,88812,888-2,500
21 - 24 ธันวาคม 256212,88812,888-2,500
25 – 28 ธันวาคม 256213,88813,888-2,500
27 – 30 ธันวาคม 256213,88813,888-2,500
28 - 31 ธันวาคม 2562 (วันขึ้นปีใหม่)17,88817,888-2,500
29 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)17,88817,888-2,500
30 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)17,88817,888-2,500
31 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563 (วันขึ้นปีใหม่)17,88817,888-2,500

รายละเอียดทัวร์ที่น่าสนใจ
- สัมผัสความแปลกใหม่... นั่งรถไฟความเร็วสูงไป-กลับ คุนหมิง-ลี่เจียง
- นั่งกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์
- ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ... ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ งดงามราวกับสรวงสวรรค์
- เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997
- เมนูพิเศษ... สุกี้เห็ด สุกี้ปลาแซลมอน และ อาหารกวางตุ้ง
- มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


Copyright © 2014, Mile2Travel.