ปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19